Uvod

Kulturno umjetnička udruga "SELJAČKA SLOGA" Nedelišće, Nedelišće, Trg Republike 9, MB: 03109321 (u daljnjem tekstu: KUU “Seljačka sloga” Nedelišće) vrlo ozbiljno pristupa pitanju sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Uzimajući navedeno u obzir, KUU “Seljačka sloga” Nedelišće vodi posebnu brigu da korisnici web stranice www.kuuseljackasloga.hr (dalje u tekstu: korisnici) budu u cijelosti upoznati s pravima koja mogu imati u vezi s prikupljanjem njihovih osobnih podataka, kao i sa sigurnosnim mjerama od strane KUU “Seljačka sloga” Nedelišće.

Pristupom i/ili korištenjem web stranice www.kuuseljackasloga.hr korisnik se slaže da je pročitao, razumio i prihvatio uvjete iz ove Izjave o tajnosti podataka. Ukoliko se korisnik ne slaže, treba se suzdržati od korištenja web stranice, napustiti, te ne pristupati i/ili koristiti web stranicu www.kuuseljackasloga.hr, kao i dalje više ne pristupati i/ili koristiti web stranicu.

Izmjena i dopuna politike privatnosti

KUU “Seljačka sloga” Nedelišće je ovlaštena u bilo kojem trenutku izmijeniti Izjavu o povjerljivosti objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave na web stranici www.kuuseljackasloga.hr. Izmjene stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici. Svako korištenje web stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve objave smatrat će se prihvaćanjem tih uvjeta. Korisnik će povremeno ponovno pročitati Izjavu o tajnosti podataka kako bi bio informiran o svim promjenama.

Ako korisnik koristi web stranicu nakon što je izjava o tajnosti podataka izmijenjena, smatra se da je upoznao, razumio i u potpunosti prihvatio izmjene. Isključuje se odgovornost KUU “Seljačka sloga” Nedelišće za bilo kakvu štetu nanesenu korisnicima ili trećim stranama zbog takvih izmjena.

Vrsta prikupljenih podataka i korištenje prikupljenih podataka

KUU “Seljačka sloga” Nedelišće prikuplja osobne podatke koji identificiraju korisnike web stranice www.kuuseljackasloga.hr. Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.kuuseljackasloga.hr, kao što su pretplata na newsletter, sudjelovanje u natjecanjima koje organizira KUU “Seljačka sloga” Nedelišće, ispunjavanje anketa, postavljanje komentara, slanje povratnih informacija KUU “Seljačka sloga” Nedelišće, traženje informacija o KUU “Seljačka sloga” Nedelišće uslugama, KUU “Seljačka sloga” Nedelišće ima pravo od korisnika zahtijevati određene podatke o sebi. Korisnik nije dužan sudjelovati u navedenim aktivnostima.

Ukoliko se korisnik odluči pridružiti, KUU “Seljačka sloga” Nedelišće je ovlaštena zatražiti osobne podatke korisnika koji mogu uključivati: ime i prezime, adresu (uključujući poštanski broj), e-mail adresu, broj telefona uključujući broj mobitela , datum rođenja i OIB. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće je ovlaštena koristiti osobne podatke korisnika u svrhu ponude usluga, poboljšanja kvalitete usluga, članstva, organiziranja natjecanja, poboljšanja rada web stranice, poboljšanja reklamnih i promotivnih aktivnosti, analize korištenja web stranice i raspitati se o iskustvima korisnika s trećim stranama. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće je ovlaštena prikupljati informacije koje ne identificiraju određenog krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) web stranice koju je korisnik posjetio prije otvaranja web stranice www.kuuseljackasloga.hr, URL web stranice koju korisnik posjećene nakon napuštanja web stranice www.kuuseljackasloga.hr, vrsti preglednika koji korisnik koristi i korisnikovoj adresi internetskog protokola (IP).

Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove podatke prilikom posjete web stranici KUU “Seljačka sloga” Nedelišće putem „kolačića” ili drugih alata. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće će koristiti takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje web stranice, analizu trendova, prikupljanje demografskih podataka, analizu usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom i suradnju s tijelima za provođenje zakona. Ovisno o potrebi, neki će podaci biti obvezni, a neki izborni. Ukoliko korisnik ne navede obvezne podatke, kada su oni potrebni za neku aktivnost, neće mu se dopustiti sudjelovanje u toj aktivnosti.

KUU “Seljačka sloga” Nedelišće putem svoje web stranice neće prikupljati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona ili online adresu korisnika, osim ako ih korisnik dobrovoljno ne dostavi, registrira se na KUU “Seljačka sloga” Nedelišće ili ih dostavi putem ankete, putem privole i/ili ako to dopuštaju relevantni zakoni i propisi o zaštiti osobnih podataka.

Otkrivanje osobnih podataka

KUU “Seljačka sloga” Nedelišće neće dijeliti osobne identifikacijske podatke s drugim stranama, ali može dijeliti podatke o korisnicima sa svojim povezanim pravnim subjektima. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće može koristiti usluge trećih strana, kao što su Google, MailerLite, Pipedrive, Hotjar, Greenhouse za obradu osobnih podataka u vlastito ime. Takve pružatelje usluga pomno bira KUU “Seljačka sloga” Nedelišće, posebno vodeći računa o njihovoj usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

KUU “Seljačka sloga” Nedelišće je ovlaštena objaviti podatke o korisniku samo radi zaštite opravdanih prava i interesa KUU “Seljačka sloga” Nedelišće i drugih. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće će biti ovlašten otkriti korisnikove osobne identifikacijske podatke kada je razumno očekivati​​ da će otkrivanje pomoći u provedbi zakona ili kada je to potrebno zbog sudskog naloga, ili kada se njihovim otkrivanjem osigurava usklađenost s ovom Izjavom o tajnosti i drugih ugovora, ili radi zaštite vlasničkih prava ove web stranice, njezinih korisnika ili drugih osoba.

Ako korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu podrške odnosima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), KUU “Seljačka sloga” Nedelišće će poštovati izbor korisnika. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće neće prodavati niti plasirati osobne identifikacijske podatke trećim stranama.

Prava korisnika u vezi s njihovim osobnim identifikacijskim podacima

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke u kojoj korisnik navodi svoje ime i prezime, adresu i e-mail te podatke koje želi izmijeniti. Korisnik je ovlašten zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje njihove obrade bez nepotrebnog odgađanja, sukladno važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik je ovlašten zaprimiti svoje osobne identifikacijske podatke koje je prethodno dostavio KUU “Seljačka sloga” Nedelišće te iste prenijeti drugom izvršitelju obrade. Korisnik je ovlašten u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih identifikacijskih podataka, sukladno važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Odabir korisnika u pogledu prikupljanja i korištenja podataka

Korisnik će imati mogućnost zatražiti promotivne e-mail poruke koje reklamiraju usluge KUU “Seljačka sloga” Nedelišće, uključujući ekskluzivne ponude i usluge povezanih društava. Ukoliko korisnik ne želi primati promotivne e-mailove, može u bilo kojem trenutku nakon prijave na newsletter odabrati opciju otkazivanja primanja promotivnih poruka putem e-maila. Prilikom kontaktiranja, korisnik će navesti svoje ime, adresu i e-mail adresu te koju vrstu promotivne e-pošte ne želi više primati.

Zaštita podataka

KUU “Seljačka sloga” Nedelišće će poduzeti tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili promjene te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Korisnik je upoznat s činjenicom da nijedan prijenos podataka putem interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran.

Iako KUU “Seljačka sloga” Nedelišće provodi komercijalno razumne mjere zaštite podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s naše web stranice i neće biti odgovoran za ponašanje bilo koje treće strane koja će primiti takve informacije.

Praćenje podataka

KUU “Seljačka sloga” Nedelišće je ovlaštena na Vaše računalo pohraniti „kolačiće” koji sadrže podatke o korisniku, a namijenjeni su uštedi vremena korisniku prilikom korištenja web stranice www.kuuseljackasloga.hr te praćenju i usmjeravanju interesa korisnika u svrhu pružanja usluge koje su prilagođene svakom pojedinom korisniku. „Kolačići” također prikupljaju neosobne podatke korisnika.

Korisnik može postaviti svoj preglednik da odbije „kolačiće“, u kojem slučaju neki dijelovi web stranice KUU “Seljačka sloga” Nedelišće možda neće raditi ispravno. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće također može koristiti druge standardne tehnologije za praćenje korištenja web stranice i promocija.

Neotkrivanje podataka o web stranicama trećih strana

Ova izjava o tajnosti primjenjivat će se samo na korištenje i otkrivanje informacija koje je od korisnika prikupio KUU “Seljačka sloga” Nedelišće. Druge web stranice, kojima se može pristupiti putem web stranice KUU “Seljačka sloga” Nedelišće, imaju vlastite izjave o tajnosti podataka o prikupljanju podataka i načinima korištenja svojih web stranica i objavljivanja sadržaja na istima. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće ne snosi odgovornost za načine i uvjete poslovanja trećih strana.

Maloljetnici

Maloljetnici mogu samo i isključivo sudjelovati u promotivnim aktivnostima KUU “Seljačka sloga” Nedelišće uz suglasnost roditelja. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće neće namjerno prikupljati niti zadržavati informacije/osobne podatke djece mlađe od 16 godina, bez inzistiranja na prethodnoj suglasnosti roditelja. KUU “Seljačka sloga” Nedelišće će koristiti ili objavljivati osobne podatke djeteta samo i u okviru dopuštenja koje je dao ili dala roditelj, staratelj ili skrbnik djeteta.

Učinkovitost

Ova izjava će biti na snazi dok je ne opozove KUU “Seljačka sloga” Nedelišće.